به گزارش افکارنیوز، این منابع تأکید کردند که این حکم از سوی دادگاه کیفری علیه شیخ نمر صادر شده است.