به گزارش افکارنیوز، محمد النمر برادر شیخ نمر النمر که در دادگاه محاکمه برادرش حضور یافته بود، در این دادگاه بازداشت شد.

هنوز این خبر از سوی منابع رسمی عربستان تأیید نشده است.

دادگاه جنایی عربستان امروز حکم اعدام تعزیری شیخ نمر را صادر کرد.

دادستان کل عربستان در ۲۵ ماه مارس گذشته خواستار اجرای حکم حد محاربه در حق آیتالله شیخ نمر النمر بهاتهاماتی همچون شعلهور کردن فتنه مذهبی، دیدار با افراد تحت پیگرد، تشویق به قتل شهروندان و نیروهای امنیتی و تخریب مساجد طی خطبههای نماز جمعه، شد.