به گزارش افکارنیوز، مردم جنوب یمن در تظاهراتی که از روزهای گذشته حرکت به سوی شهر عدن را آغاز کرده بودند و صدایشان در میدان العروض مرکز شهر " خورمکسر " طنین انداخته بود، دراوج مشکلات سیاسی و امنیتی که سراسر کشور با آن روبرو است، می گویند این فعالیت جدیدی برای عملی شدن خواسته هایشان است.

" حسین العاقل " یکی از فعالان سیاسی در جنبش جنوب یمن در گفت وگو با شبکه العالم اظهار داشت: این فعالیتها در زمان حساسی آغاز شده است؛ به ویژه اینکه می توان جنبش انصارالله را از عوامل تغییر دهنده داخلی دانست و تاکید کرد که این جنبش نقش امیدوار کننده ای دارد، ما نیز امیدواریم این جنبش دست یاری ما را که برای ایجاد روابط برادری صادقانه و مذاکره برای بازگرداندن نقش اصلی ما در جنوب به سوی آنها دراز شده، دریابند و با ما همکاری کنند.

تظاهرکنندگان تاکید کردند فعالیتشان از دیروز سه شنبه آغاز شده و قرار است تحصن ها و نافرمانی های مدنی نیز به دنبال داشته باشد.

" فاطمه المیسری " یکی از مسؤولان جنبش جنوب یمن در مصاحبه با العالم تأکید کرد: به فعالیت های مسالمت آمیز که رویکرد جنبش جنوب است، ادامه خواهیم داد.

شماری از گروههای سیاسی یمنی نیز در فعالیتهای مردم جنوب که در فضای بحرانی سیاسی کشور برگزار شده است، شرکت داشتند.

آینده این فعالیتها بسیار مبهم است، اما مردم جنوب یمن فعالیت خود را آغاز کردند، فعالیتی که با نگرانی مردم نسبت به بحرانی شدن وضعیت و خروج جنوب از تسلط دولت همراه است.