به گزارش افکارنیوز، " عبدربه منصور هادی " رئیس‌جمهور یمن " عبدالغنی جمیل " استاندار صنعا را به اتهام فساد مالی برکنار کرد.

صدها تن از مردم صنعا طی چند روز گذشته با برگزاری تظاهرات خواستار برکنار استاندار بودند. رئیس جمهور یمن نیز جمیل را برکنار و " عصام دوید " را استاندار جدید پایتخت معرفی کند.

در همین حال اکثریت اعضای شوراهای محلی صنعا، بر شایستگی عصام دوید برای استانداری صحه گذاشتند.