به گزارش افکارنیوز، روزنامه القدس العربی چاپ لندن نوشت: ایتالیا، کویت و تونس تصمیم گرفته اند بار دیگر روابط دیپلماتیک خود با سوریه را رسما پس از گذشت ماهها از بحران سوریه از سر بگیرندمنابع مذکور افزودند مقامات سه کشور تمایل خود به بازگشایی سفارت سوریه در رم، کویت وتونس وبرقراری دوباره رابطه دیپلماتیک با این کشوررا به اطلاع مقامات سوریه رساندند.

مسئله پیوستن صدها کویتی وتونسی به گروههای تروریستی مخالف دولت سوریه بر دوش رهبران کویت وتونس که خواستار هماهنگی امنیتی با دمشق در سطح عالی هستند برای جلوگیری از این پدیده، سنگینی می کند.'ابو عزام الکویتی' یکی از شخصیت های برجسته افراطی که توسط ارتش سوریه کشته شد، امیر جبهه النصره در القلمون بود که مارس گذشته در جنگ یبرود کشته و ابومالک جانشین وی شد.به نظر می رسد ایتالیا در میان کشورهای اروپایی از انعطاف بیشتری نسبت به مقامات سوریه از زمان آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ برخوردار است، همچنان که با حزب الله و رهبران سیاسی این حزب رابطه خود را حفظ کرده است.