به گزارش افکارنیوز، " عباس المحمداوی " دبیرکل گردانهای حزب الله المجاهدون در بیانیه ای گفت که این گروه ۳ تبعه سعودی را به اسارت گرفته است و تازمانیکه آیت الله نمر آزاد نشود، این ۳ تبعه سعودی نیز در اسارت باقی خواهند ماند.

سایت شبکه عراقی " سومریه نیوز " به نقل از المحمداوی تأکید کرد: به دلیل سیاستهای ریاض، سعودیها در کشورهای دنیا انسانهایی طرد شده هستند.

المحمداوی با اشاره به بخشندگی خداوند گفت: چگونه مسؤولان سعودی بدون هیچ رحمی این حکم را برای یک عالم دینی گرانقدر، که سخنانی ضد پادشاه ستمکار عربستان به زبان رانده است، صادر می کنند.
وی تهدید کرد که در صورت اجرای حکم اعدام آیت الله نمر؛ هر تبعه عربستانی که به دست گردانهای حزب الله المجاهدون بیفتد، به قتل خواهد رسید.

المحمداوی خاطرنشان کرد که در صورت اجرای حکم اعدام آیت الله نمر، گردانهای حزب الله در چندین کشور مختلف پاسخ‌هایی غیر قابل پیش‌بینی خواهند داشت.

وی از نظام عربستان سعودی خواست در محاسبات سیاسی و روابط خود با کشورهای همسایه، بازنگری کند.

دادگاه کیفری ریاض چهارشنبه گذشته آیت الله نمر باقر النمر عالم برجسته عربستانی را به بهانه تحریک مرد علیه نظام سعودی، به اعدام محکوم کرد.