به گزارش افکارنیوز، روزنامه دیلی تلگراف تأکید کرد که امیر قطر به حمد بن جاسم تأکید کرده است که از نامزدی وی برای پست دبیرکلی سازمان ملل متحد حمایت می کند.
روزنامه تونسی الشروق به نقل از دیلی تلگراف خاطرنشان کرد، تمیم بن حمد امیر جدید قطر قصد دارد با این کار به حمد بن جاسم پاداش دهد.

به نوشته این روزنامه، قطر در سال ۲۰۰۶ نقش مهمی را در رسیدن بان کی مون وزیر خارجه سابق کره جنوبی به پست دبیرکلی سازمان ملل متحد ایفا کرد.