به گزارش افکارنیوز، در حالی که در پی پیروزی انقلابیون و انصارالله یمن در صنعا برای ایجاد اصلاحات در روند اداره کشور، القاعده و داعش به طور سازماندهی شده در تلاشند تا مانند سال ۲۰۱۱، انقلاب مجدد مردم یمن را ناکام گذارند.

در همین راستا، منابع امنیتی در صنعا اعلام کردند که طی چند روز گذشته، بیش از ۱۰۰ انتحاری وارد «صنعا» پایتخت یمن شده‌اند.

به نظر میرسد که ماموریت این افراد؛ ناکام گذاشتن کمیتههای مردمی انقلاب یمن از تامین امنیت در پایتخت و تخریب وجهه آنها باشد به ویژه که تاکنون این کمیتهها توانستهاند تا حدود زیادی مانع خرابکاری در پایتخت شوند.