به گزارش افکارنیوز، جمعیت اسلامی الوفاق بحرین تاکید کرد رژیم بحرین محدودیت های امنیتی را بر برگزاری مراسم عزاداری در ماه محرم اعمال می کند.

سید طاهر الموسوی مسئول رسانه ای جمعیت الوفاق گفت: «موارد تعرض به مراسم محرم و نمادهای عزاداری در بحرین افزایش یافته است. رژیم حاکم از ابتدای ماه محرم تاکنون بازداشت ها و یورش به خانه ها را هم گسترش داده است. به نظر می رسد این اقدام برنامه ریزی شده و روشمند است.»

شیخ عبد علی العالی روحانی بحرینی گفت: ملت بحرین با وجود همه اقدامات رژیم فاسد حاکم، از خواسته های خود عقب نشینی نخواهد کرد. خداوند به ملت بحرین کمک خواهد کرد.