به گزارش افکارنیوز، دولت آمریکا گزارش داد، آژانس‌های جاسوسی این کشور در سال مالی ۲۰۱۳، مبلغ ۶۸ میلیارد دلار هزینه‌ کرده‌اند که تقریبا با سال گذشته میلادی یکسان است.

بر اساس آمارهای ارایه شده توسط دفتر مدیر اطلاعات ملی و وزارت دفاع آمریکا مشخص شد که هزینه‌های ۱۷ آژانس اطلاعاتی آمریکا در سال ۲۰۱۱ حدود ۸۰ میلیارد دلار بود و از آن زمان تاکنون به تدریج کاهش داشته است.

آماری که به تازگی منتشر شده، بیانگر هزینه کلی مورد تایید کنگره در سال مالی ۲۰۱۴ است که سپتامبر به پایان رسید و بر اساس آن، برنامه اطلاعات ملی آمریکا شامل آژانس اطلاعات مرکزی مبلغ ۵۰.۵ میلیارد دلار و برنامه اطلاعات ارتش مبلغ ۱۷.۴ میلیارد دلار هزینه دربرداشته‌اند.

همچنین مبلع هزینه شده برای سال مالی ۲۰۱۳ در زمینه اطلاعات و آژانسهای اطلاعاتی آمریکا ۶۸ میلیارد دلار بوده است. بودجه پیشنهادی اطلاعات آمریکا در سال ۲۰۱۳ بالا بوده اما کاهش اتوماتیک هزینهها توسط کنگره هزینهها را چند میلیارد دلار کاهش داده است.