گروه بین الملل -

تیم دفاعی پرونده ترور رفیق حریری، ادعا کرده اند که بشار اسد، رییس جمهور سوریه و تعدادی از نزدیکان او در این جریان دست داشته اند.

به گزارشافکارنیوزبه نقل از سایت خبری الحدثلبنان؛ ادعا شده است که برای بشار اسد قرار صدور کیفر خواست و همچنین چندین جلسه دادگاه نیز صادر شده است. منابع لبنانی در گفتگو با الشرق الاوسط تصریح کرده اند که وکلای و تیم دفاعی در شفاف سازی نقش سوریه در این ترور و جلوگیری از اظهارات مروان حماده، شخصیتی که از ترور رفیق حریری جان سالم به در برد، خساراتی را متحمل شده اند. آنها ادعا کرده اند که از نقش بشار اسد در این پرونده با تشخیص حضور یک نوع تلفن خاص در «شبکه سبز» و تجزیه و تحلیل ارتباطات آن تلفن آگاه شده اند.

با وجود این ادعاهای بی پایه و اساس، دادگاه بین المللی، صحبت وکلا و تیم دفاعی پرونده را مبنی بر عدم شنیدن اظهارات مروان حماده را رد کرده است.