به گزارشافکارنیوز،شبکه تلویزیونی سی ان ان اعلام کرد: بارش برف در نیویورک همچنان ادامه دارد و ارتفاع برف با گذشت زمان بیشتر می شود. در برخی مناطق، بیش از شصت سانتیمتر برف تازه باریده است و با کشته شدن دو نفر دیگر بر اثر طوفان و برف، شمار تلفات به ده نفر رسید.

بارش برف همچنین باعثتعطیلی مسابقات ورزشی و نیز پرواز هواپیماها شده است.

مردم مناطق مختلف اکنون با خطری دیگر روبرو هستند و آن ریزش سقف خانه ها بر اثر سنگینی برفی است که روی آن باریده است.

اندرو کامو، فرماندار دمکرات نیویورک گفته است اکنون شهروندان با خطر فرو ریختن سقف های خود روبرو هستند زیرا بین شصت تا نود سانتیمتردیگر برف خواهد بارید و با عبور سامانه سرد و شروع آب شدن برف ها از هفته آینده، خطر دیگری که این مناطق را تهدید می کند، جاری شدن سیل است.

در حال حاضر، افزون بر بخش های دولتی و گارد ملی، پیمانکاران خصوصی نیز وارد کار شده اند و همه امکانات خود را برای برف روبی به کار بسته اند. با این حال، هنوز راه های اصلی به اندازه ای که قابل گذر باشد، پاکسازی نشده اند.

اگر چه جمع آوری برف ها در مناطق دیگر، اکنون کوه های یخی مصنوعی به اندازه ساختمان های چند طبقه ایجاد کرده است ولی این فقط بیست درصد از برفی است که باید پاکسازی شود.