به گزارشافکارنیوز،سایت جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین نوشت: علامه الغریفی در اظهارات خود افزود: اصلاحات واقعی وقتی شروع می شود که مردم در صحنه سیاسی به طور واقعی و نه ظاهری حضور داشته باشند.

وی افزود: وقتی به مردم اجازه حضور واقعی داده شود، نیازی به تبلیغات و وعده و وعید جهت شرکت آنان در روند سیاسی نخواهد بود.

علامه الغریفی ادامه داد: رتبه ۳۴ از مجموع ۱۶۲ کشور که دارای خشونت و تروریسم هستند، هشداری خطرناک برای این کشور کوچک و کم جمعیت است.

همه پرسی مردمی تعیین سرنوشت امروز در بحرین آغاز شده و تا فردا ادامه می یابد. این درحالی است که رژیم بحرین نیز قصد دارد انتخابات پارلمانی را فردا شنبه برگزار کند. گروههای مردمی و احزاب و جمعیت های مخالف برای تحریم شرکت در این انتخابات فراخوان داده اند که با استقبال گسترده روبرو شده است.