به گزارشافکارنیوز،منابع اسپانیایی از حضور بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان این کشور در میان تروریستهای داعش در عراق و سوریه خبر دادند.

"فرناندو رناریس" یکی از کارشناسان حوزه تروریسم در اسپانیا در این خصوص اعلام کرد: ما هم اکنون با موج فزاینده افراط گرایی و افزایش جهادیها در اسپانیا مواجه هستیم.