به گزارشافکارنیوز،وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با بلومبرگ تاکید کرد که این رژیم به دقت مذاکرات تکمیلی میان ایران و ۵ + ۱ را زیر نظر دارد.

یعلون تصریح کرد که تل‌اویو قطعا نگران چارچوب مذاکراتی است که براساس آن ایران می‌تواند بخشی از توانایی های اساسی خود را می تواند حفظ کند.

این سخنان در شرایطی مطرح میشود که درحال حاضر مذاکراتی جدی میان ایران و ۵+۱ در وین در جریان است و ۴ روز تا پایان مهلت ضرب الاجل در (۳ آذر-۲۴ نوامبر) مانده است.