به گزارشافکارنیوز،سفیر فرانسه در واشنگتن روز جمعه با انتشار پیامی در توئیتر، مدعی شد ایران بیش از ۱+۵ به حصول توافق نیاز دارد.