گروه بین الملل -

در یکی از لحظات مشمئز کننده تظاهرات معترضان فرگوسن، زن جوانی توسط یک راننده ناشناس زیر گرفته شد.

به گزارشافکارنیوزبه نقل از دیلی میل، در این لحظه، راننده جوانی با حرکت به سمت جمعیت معترض در مینه سوتا، زنی را زیر چرخ های جلوی خود گرفت و او را تا مسافت ۲۰ فوت، بر روی زمین کشید. این اقدام راننده موجب شکستن پای این زن شد. درویدیوی منتشر شده این راننده به سمت گروه معترضان حرکت می کند و این حادثه را رقم می زند.
او قبل از زیر گرفتن زن و کشیدن او تا مسافت زیادی در زیر چرخ های جلوی خودروی خود، به میان تظاهرکنندگان آمد و آنها را به خودروی خود به عقب می راند.


گفته می شود که وی دستگیر شده است.