به دنبال اعلام رای هیئت منصفه در فرگوسن آمریکا و عدم اعلام جرم علیه افسر پلیس متهم به قتل یک نوجوان سیاه پوست، معترضان با حمله به اموال عمومی و دارایی های مردم، خسارات فراوانی را به بار آوردند.

کد خبر: 379105