به گزارشافکارنیوز، اداره فدرال کنترل مواد مخدر روسیه چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که قاچاق هروئین افغانستان در سطح گسترده، درآمد سرشاری برای گروهک داعش ایجاد کرده و نیمی از هروئین قاچاق شده به اروپا را داعشی ها منتقل می کنند.

به نوشته روسیا الیوم، در گزارش اداره فدرال کنترل مواد مخدر روسیه آمده است: قاچاق هروئین افغانی از طریق خلیج عدن، اتیوپی، اریتره، سومالی، کنیا، تانزانیا باعثظاهر شدن تعداد زیادی از دزدان دریایی مجهز به قایق های کوچک و سریع السیر شده است که با درآمده های حاصله از راه حمل و نقل مواد مخدر زندگی می کنند.

گزارش این اداره می افزاید: "از آنجا که مقادیر عمده هروئین تولیدی در افغانستان از طریق دزدی دریایی منتقل می شود، تلاش های بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر عملاً بی اثر مانده و کاملا واضح است که بدون جلوگیری از تولید گسترده مواد مخدر در افغانستان نمی توان از حل و فصل درگیری ها در مناطق فوق الذکر سخن گفت".