به گزارشافکارنیوز،" مظهر شاهین " این مطلب را در برنامه ۹۰ دقیقه که در شبکه ماهواره ای " المحور " مصر پخش شد، بیان کرد.

این مبلغ سلفی افزود: باید فتوایی صادر شود که نیروهای امنیتی مصر در صورت آغاز درگیری با تظاهرات کنندگان " انتفاضه جوانان مسلمان در ۲۸ نوامبر " بتوانند روی قرآن راه بروند.

مظهر این نظر را در پاسخ به این سوال که " اگر تظاهرات کنندگان قرآن را روی زمین انداختند، آیا جایز است که نیروهای امنیتی روی قرآن رفته و به تعقیب تظاهرات کنندگان بپردازند "، مطرح کرده و آن را جایز می شمارد.

وی در این باره گفته است: دارالفتوای الازهر از نیروهای امنیتی در برابر تظاهرات کنندگان حمایت می کند، چون اگر نیروهای امنیتی از روی قرآن راه نروند و به تعقیب تظاهرات کنندگان نپردازند، در امنیت اخلال ایجاد خواهد شد!