فاجعه هسته ای فوکوشیما در ژاپن سبب شده است که افکار عمومی در اقصی نقاط جهان به این موضوع بیندیشند که تا چه زمان کشورهای صنعتی که به شدت به استفاده از انرژی هسته ای وابسته شده اند، می توانند به این نوع انرژی که متاسفانه مصارف نامشروع نیز دارد، اطمینان کنند.

به گزارش مهر به نوشته این روزنامه، اگر چه در سالهای گذشته نیز موضوع چرنوبیل می توانست به عنوان زنگ خطری در نظر گرفته شود، اما متاسفانه بی توجهی شد. امروز با توجه به اتفاقات فاجعه آمیزی که در ژاپن رخ داد، کشورهایی همچون فرانسه که به نظر می رسد بیش از اندازه به انرژی هسته ای وابسته شده اند، باید هوشیار باشند.

در این مقاله آمده است: در شرایط کنونی بهتر است، فرانسه ژست هسته ای خود را کنار بگذارد و به آینده کشور و مردم بیشتر بیندیشد. انرژی هسته ای چندان قابل اعتماد نیست. از یک سو ممکن است استفاده های غیر قانونی شود و از آن برای ساخت تسلیحات هسته ای استفاده شود و از سوی دیگر می تواند - درصورتی که وابستگی زیادی به آن داشته باشیم - برای مردم کشور در شرایطی همچون ژاپن فاجعه بار باشد.

این امر چیزی نیست که دولت یک کشور اجازه داشته باشد به تنهایی درباره آن تصمیم گیری کند. بلکه باید در این زمینه به خواسته افکار عمومی دقت شود. در دولتهای اخیر در پاریس، مردم شاهد آن هستند که به انرژی هسته ای اهمیت زیادی داده شده و در شرایطی که کشور با کمبود بودجه نیز روبرو بوده، بودجه قابل توجهی به آن اختصاص داده شده است. وانگهی، بسیاری از تحلیلگران مسائل سیاسی نیز چنین تردیدی دارند که آیا فرانسه واقعا از انرژی هسته ای فقط برای مصارف صلح آمیز استفاده می کند و یا ممکن است قوانین بین المللی نیز نقض شود.

اگر تصور کنیم، فرانسه از انرژی هسته ای فقط برای مصارف صلح آمیز استفاده می کند، در آن صورت باید اطمینان داشته باشیم که وابستگی کشور به این نوع انرژی باید تا حدی قابل کنترل باشد. ژاپن و فاجعه ای که اخیرا در این کشور رخ داد، زنگ خطر است. تاسیسات هسته ای به اندازه ای در این کشور زیاد هستند که زلزله و سونامی و تخریب شدن آنها هم اکنون مردم ژاپن را درگیر کرده و معلوم نیست دامنه این درگیری دقیقا تا چه زمانی کشیده خواهد شد.امیدوار هستیم دولت فرانسه پیش از آنکه فاجعه رخ دهد، در مورد انرژی هسته ای چاره اندیشی کند.