"سید حسن نصرالله" شب گذشته در مراسم روز جانباز در بیروت در اظهاراتی که از طریق ویدئو کنفرانس در مجتمع آموزشی شاهد در بیروت به طور مستقیم پخش می شد، اظهار داشت: تمامی فریبکاریها در نهایت بر ملا شده و از بین می رود و این حق و حقیقت است که پیروز می شود.

به گزارش مهر به نقل از المنار، دبیرکل حزب الله لبنان کیفرخواست صادر شده علیه تنی چند از اعضای شریف مقاومت اسلامی لبنان را در راستای جنگ رسانه ای و روانی علیه مقاومت دانست که در برهه پس از پیروزی مقاومت در جنگ ۳۳ روزه به صورت تصاعدی افزایش یافته است.

سید حسن نصرالله با تاکید بر نگرانی آمریکا و رژیم صهیونیستی از افزایش توان مقاومت لبنان اظهار داشت: این جنگ روانی نتیجه ای نمی دهد و شما(دشمنان) این مسئله را در جنگ ۳۳ روزه تجربه کردید که با وجود تمام رسانه ها و دروغ هایی که گفتید نتیجه ای نگرفتید.

وی تاکید کرد: البته در اینجا کسانی هستند که موضعشان تغییری نمی کند و اگر حتی اسناد نشستن " دانیل بلمار "(دادستان کل دادگاه بین المللی) را در کنار " ایهود باراک "(وزیر جنگ رژیم صهیونیستی) برای آنها بیاورم که در حال دستور گرفتن از باراک است، باز هم موضعشان را تغییر نمی دهند و روز بعد می گویند: " دادگاه راه ما برای رسیدن به عدالت است ". آنان می دانند چه می کنند و بر اساس چه طرح و پروژه ای گام به جلو بر می دارند.

نصرالله افزود: ما برخی از چیزهایی که داشتیم را ارائه دادیم و مسائلی دیگر نیز داریم که در هر زمانی که بخواهیم آنها را منتشر می کنیم.

دبیرکل حزب الله در پاسخ به برخی از ادعاهای مطرح شده در زمینه توان فعلی مقاومت اظهار داشت: حزب الله نترسیده و گوشه نشین نشده است. البته اسرائیلیها تصور می کنند که هم اکنون در حال گرفتن انتقام شکستهای خود در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ (عقب نشینی از جنوب لبنان و شکست در جنگ ۳۳ روزه) هستند.