بنا بر این گزارش، تجهیزات مفقود شده که ارزش آنها معادل بیش از ده میلیارد دلار اعلام شده است، دامنه وسیعی را از تسلیحات گرم گرفته تا بی سیمهای مورد استفاده در میدان جنگ شامل می شود.نمایندگان مجلس این کشور، افشای چنین خبری را هشداردهنده توصیف کرده و ناتوانی وزارت دفاع انگلیس را از مسئولیت پذیری در مورد مکان و سرنوشت چنین حجم زیادی از تجهیزات نظامی غیرقابل قبول برشمردند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، هنوز مشخص نیست که هزاران بی سیم جنگی و تسلیحات مفقود شده، به واقع گم شده، دزدیده شده و یا در مکانی نامعلوم رها شده اند. ارزش بی سیمهای مفقودی یکصد و هشتاد و چهار میلیون پوند اعلام شده است. یکی از مقامات انگلیس در این باره گفت.. «تأثیر این مسئله در بلند مدت این خواهد بود که خزانه ی کشور به وزارت دفاع اعلام خواهد کرد.. تا زمانی که بودجه اختصاص داده شده به شما به شیوه ی بهتری صرف نشود، از قرار گرفتن پول بیشتر در اختیار شما جلوگیری خواهد شد. عواقب بلندمدت این امر نیز این خواهد بود که مشخص نخواهد بود آیا به نیروهای نظامی تجهیزات مناسب داده می شود؟ و یا حقوق آنها بدرستی پرداخت می شود؟ و یا اینکه اصلاً تعداد آنها به اندازه کافی هست یا خیر؟»

یکی دیگر از مقامات در اظهاراتی گفت.. «من از اینکه در حسابها رخنه شده است متعجب نیستم. چنین مسئله ای چهار سال است که اتفاق می افتد. من شخصاً از اینکه به سرعت راهی برای تصحیح این اشتباهات پیدا شود، تعجب خواهم کرد. فکر می کنم ما با مشکلات سیستمی بسیاری روبرو هستیم. اینکه آیا آنها کار را به دست افراد درستی سپرده اند یا خیر؟ پرسشی است که پاسخی برای آن پیدا نشده است. فکر می کنم در مورد حل این مشکل باید گفت در چاه عمیقی افتاده ایم».

لیام فاکس، وزیر دفاع انگلیس در توضیح این مسئله اظهار داشت که دولت کنونی، وزارت دفاع را با اتلاف و ناکارآمدی هایی در آن، از دولت پیشین تحویل گرفت. اما حزب کارگر پذیرش چنین گفته ای را مورد بحث و انتقاد قرار داده است.وزارت دفاع همچنین اعلام کرده که لزوماً تمامی این تجهیزات مفقود نشده اند. بلکه فقط مشخص نیست که در کجا قرار دارند؟