به گزارش افکار نیوز به نقل از برنا،بر اساس گزارش تلگراف، کارشناسان نظامی چین معتقدند تربیت سپاهی از کبوترهای پیغام رسان در عملیات نظامی امروزی بسیار تاثیرگذار خواهد بود، همچنان که در کشور سوئیس هم شمار زیادی از کبوترها در ارتش این کشور برای انتقال پیغامهای نظامی تربیت شدهاند.

کشور چین از سال ۱۹۵۰ میلادی، از کبوترهای پیغامبر در نیروی نظامی خود برای انتقال پیام بین رستههای مختلف نظامی استفاده میکرد، اما اکنون قصد دارد با آموزش دادن چند صد کبوتر در ارتش خود به صورت مداوم آنها را برای انتقال پبام به کار گیرد.