شيخ حسن التريکي چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم تصريح کرد: رژيم منامه مي خواهد از اين طريق وانمود کند که با مخالفان مذاکره مي کند در حالي که رهبران مخالفان در زندان ها به سر مي برند.

وی تصریح کرد که مذاکرات پیشنهادی رژیم آل خلیفه، بر مبانی و اصول عادلانه استوار نیست و مؤلفه های مذاکره واقعی را ندارد.

شيخ التريکي گفت: رژيم آل خليفه اگر درپي برگزاري مذاکرات واقعي است، بايد شرايط لازم را فراهم کند.