"کنستانتین دولگف" در سخنان روز گذشته خود از آمریکا خواست تا به نقض حقوق بشر از سوی سربازان و ماموران این کشوردر درگیری های خارجی رسیدگی کند.
به گزارش مهر به نقل از رسانه ها، دولگف گفت: اطلاعات بدست آمده از گروه های فعال این دلیل را به ما می دهد تا باور کنیم که در عملیات های نظامی آمریکا هنجارهای حمایتی حقوق بین الملل بطور جدی نقض شده است.

وی افزود: ما از طرف آمریکایی می خواهیم تا در چارچوب تضمین هایی مکرراً اعلام شده از سوی باراک اوباما برای برخورد با نقض های قانونی که در زمان ریاست جمهوری جرج بوش در چارچوب مبارزه با ترویسم اتفاق افتاده توجهی کافی به این مسئله داشته باشد.

معاون وزیر خارجه روسیه همچنین در اظهاراتی در باره بسته شده پرونده چندین بدرفتاری از سوی مامورین سیا و تبرئه آنها گفت: آمریکا خود ناقض حقوق بشر است و دیگر حق سخنرانی برای دیگران را ندارد و البته ما امیدواریم که رسیدگی ها به نقض هایی که از سوی ارتش وجود داشته عملی شود.