مجله آمریکایی تایم در مقاله خود، با اشاره به جشنهای استقلال در کشور آمریکا نوشت: طبق نظر سنجی صورت گرفته در موسسه "مارتیس" بسیاری از آمریکایی هایی که هر ساله ۴ جولای، سالروز استقلال این کشور در مراسم جشن، آتش بازی و ساندویچ خوری شرکت می کنند، چشم بسته به این مراسم می آیند.

به گزارش جام نیوز، این مجله ادامه داد: «چرا ما همچنان استقلال آمریکا را جشن می گیریم؟ آمریکا قبلا مستعمره چه کشوری بوده است؟ آمریکا در چه سالی اعلام استقلال کرده است؟ این سوال های بسیاری از آمریکایی ها است که در پاسخ آن ناتوانند.»

تایم افزود: «دراین نظر سنجی آمده است که تنها ۵۸ درصد از مردم آمریکا می دانند که سال آزادی و استقلال کشورشان همان سال ۱۷۷۶ بوده است و از هر ۴ آمریکایی ۱ نفر از آنها نمی داند که کشورشان قبلا مستعمره بریتانیای کبیر بوده است.»

تایم در پایان آورد: «دراین نظر سنجی آمده است که تنها ۳۱ درصد از جوانان زیر ۳۰ سال بطور اجمالی می دانند که سال ۱۷۷۶ روز استقلال کشورشان می باشد ولی به هر حال این بسیار مضحک است که بسیاری از ملت آمریکا، حقایق اصلی در مورد کشور خودشان را نمی دانند و از آن بی اطلاع هستند.»

ظاهرا مسئله کیک و ساندیس در آمریکا به صورت آتش بازی و صرف ساندویچ نمود پیدا کرده که این امر تاثیر بسزایی در آوردن مردم به مراسم ملی و خیابان ها دارد.