به گزارش آتی نیوز؛ مخالفان فروش اسلحه به عربستان سعودی می گویند که عربستان حکومتی اقتدارگرا و غیردمکراتیک است که حتی برای سرکوب معترضان به بحرین نیروهای نظامی گسیل داشته است.

سخن از فروش تسلیحات نظامی به کشورهای عربی در حالی مطرح است که خاطره تلخ فروش بمب های شیمیایی آلمان به عراق و شهید و جانباز شدن رزمندگان ایرانی هنوز از خاطره ذهنی هم وطنانمان پاک نشده است.

مخالفان ارسال اسلحه همچنین در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اشاره به تعهدی می‌کنند که کشور آلمان در قبال رژیم صهیونیستی دارد. در سال ۱۹۸۱ میلادی نیز فروش تانک‌های آلمانی به عربستان سعودی انتقادات فراوانی به دولت وقت آلمان به صدراعظمی هلموت اشمیت را در پی داشت. البته در آن زمان عربستان سعودی یکی از کشورهای مخالف رژیم صهیونیست به شمار می‌آمد.

در مقابل موافقان فروش تانک‌های مدرن عنوان می‌کنند که استدلال اپوزیسیون کاملاَ بی‌اساس است زیرا نه تنها در حال حاضر دشمنی‌ای میان عربستان سعودی و رژیم صهیونیست وجود ندارد، بلکه ریاض متحد غرب علیه بلند‌پروازی‌های نظامی و اتمی ایران به شمار می‌آید.

به گفته برخی ناظران سیاسی، اگر زمانی ارسال تسلیحات به عربستان سعودی سبب نگرانی سران صهیونیست می‌شد، حال تل‌آویو در مهم‌ترین مسایل استراتژیک، خود را متحد ریاض علیه جمهوری اسلامی می‌داند.

فیلیپ مسفلدر، سخنگوی سیاستخارجی حزب دمکرات مسیحی و برخی دیگر از مسئولان این حزب ضمن دفاع از فروش تسلیحات به ریاض اعلام کردند که عربستانسعودی متحد استراتژیک غرب در قبال ایران است.