به گزارش فارس به نقل از شبكه "پرستيوي "، آمارهاي منتشره حاكي از آن است كه شبكه "بيبيسي " در پرداخت حقوق از سياستهاي تبعيضآميز عليه زنان استفاده ميكند.

این آمارها حاکی از آن است که شمار مردانی که در این سازمان سالانه بیش از ۲۰۰ هزار پوند درآمد دارند، ۵ برابر بیشتر از زنان است.

همچنین شمار مردانی که بیش از یکصد هزار پوند در بی‌بی‌سی درآمد دارند، دو برابر زنان با همین میزان درآمد است. به طور متوسط زنان شاغل در این سازمان ۳۶ هزار و ۸۲۷ پوند و مردان ۴۱ هزار و ۹۱۶ پوند درآمد دارند.

در همین حال " لرد پاتن " رئیس هیات امنای بی‌بی‌سی اعلام کرد که این شبکه قصد دارد با کاهش پرداخت به مدیران اجرایی، با مشکل روابط عمومی مقابله کند.

پاتن تصریح کرد که بی‌بی‌سی قصد دارد به منظور همراهی با برنامه‌های کاهش هزینه‌های عمومی، شمار مدیرانی را که بیش از ۱۵۰ هزار پوند درآمد دارند، کاهش دهد.

در حالی که ۱۹ مجری، بازیگر و خبرنگار بی‌بی‌سی بیش از ۵۰۰ هزار پوند در سال درآمد دارند، پاتن گفت، بی‌بی‌سی بیشر به کاهش دستمزد مدیران اجرایی و مدیران ارشد و نه کاهش دستمزد ستاره‌های تلویزیونی می‌اندیشد.

پاتن اعلام کرد که گزارش سالانه بی‌بی‌سی بر چهار موضوع تمرکز دارد که شامل: " اول پرداخت حقوق مدیران ارشد؛ دوم شمار افرادی که بیش از ۱۵۰ هزار پوند در آمد دارند؛ سوم شمار افرادی که باید به مدیران ارشد ارتقاء یابند و چهارم مسئله کلی عدالت در پرداخت " می‌شود.

بر اساس اين گزارش، پاتن به تبعيض عليه زنان در پرداخت حقوق در بيبيسي اشارهاي نكرد و هم اكنون ۳۱ مرد به طور تماموقت در بيبيسي كار ميكنند كه سالانه بيش از ۲۰۰ هزار پوند در آمد دارند كه اين رقم براي زنان شاغل در بيبيسي تنها شش نفر است. بيبيسي همچنين اخيرا شماري از مجريان زن از جمله "ارلين فيليپس " و "ميريام اوريلي " را اخراج كرده است.