به گزارش افکارنیوز، میشل کیلو در سخنانی مطبوعاتی گفت: اگر ائتلاف بدون یک طرح اصلاح واقعی باقی بماند، فروخواهد پاشید.

او در عین حال افزود: راه حلی در زمینه اختلافات بین ارکان ائتلاف مطرح شده است.
میشل کیلو این اختلافات را شخصی ندانست و گفت: موازنه قوای جدیدی در ائتلاف شکل می گیرد که در دو خط مشی سیاسی اصلی خلاصه شده است.

او این مطلب را در اشاره به تشکل خودش و تشکل های هم پیمان با آن و تشکل " دموکراتیک " به ریاست فایز ساره بیان داشت که هادی الجره رئیس ائتلاف عضو این تشکل دموکراتیک است.

میشل کیلو طرحی را برای تغییر و ایجاد تحول و کارآمدی ائتلاف سوری مخالف مطرح کرد و همزمان این طرح را شخصی ندانست بلکه گفت: این طرح خلاصه دیدگاههای جریان های ملی داخل و خارج از ائتلاف است.

او تصریح کرد: تغییر با برگزاری انتخاباتی در داخل ائتلاف شروع می شود که در جریان آن، یک گروه رهبری متفاوت انتخاب می گردد؛ گروهی که به این تحول اعتقاد دارد و برای آن تلاش می کند و از درایت و کاردانی لازم برای ابداع ابزارهای ضروری رسیدن به این تحول برخوردار است و گفتمان کاملا متفاوتی را مدیریت می کند و طرح های واقعی برای یک انقلاب و نه یک بحران که خارج با آن بازی می کند، ارایه می دهد.

میشل کیلو پیشنهاد خود برای راه حل سیاسی در سوریه را " مبتنی بر اجرای توافقنامه ژنو و در بردارنده ارایه همه ضمانت ها به نظام سوریه و ارکان آن دانست تا در مقابل به این نظام گفته شود که ماموریتش پایان یافته و باید قدرت را ترک کند ".

او افزود: این پیشنهاد به نجات باقی مانده ملت سوریه با همه اقشار و طیف های سیاسی آنها منجر خواهد شد و حقوق و امنیت آنها را تضمین خواهد کرد.

به گفته میشل کیلو، این طرح همچنین در بردارنده "طرحی برای ضمانت ای عربی و بین المللی است و همه سوری های را برنده خارج می کند؛ حال اگر این برنده شدن، دستکم حفظ جان آنها باشد".