به گزارش افکارنیوز، به نقل از شبکه المیادین، یک منبع بیمارستانی در مصر، از وخیم شدن وضعیت تنفسی حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر خبر داد.

وی در ادامه گفت: حسنی مبارک از ضعف حاد در جریان گردش خون نیز رنج میبرد.