عبدالحفيظ السريتي اظهار داشت : اتحاديه آفريقا از باقي ماندن رژيم قذافي در حکومت نفع مي برد و به همين دلیل تلاش مي کند به هر طريق ممکن این رژيم را بر سر قدرت نگه دارد.

به گزارش العالم، وی گفت: درهمین حال این سوال مطرح است که آیا انقلابیون اجازه خواهند داد این بازی به نتیجه برسد یا خیر؟

وي افزود : قذافي خواهان آتش بس و خروج نيروهاي ناتو است تا پس از آن شروط خود را اعمال کند و اگر انقلابيون شروط وي را نپذيرند به زور متوسل شود و همه شهرهاي ليبي را سرکوب کند.