عمانوئیل دلی سومرهبر مسیحیان عراق روز گذشته با سفر به شهر نجف اشرف از حرم أمیر المؤمنین علی (ع) بازدید کرد. گفته می شود رهبر مسیحیان عراق در این سفر با تعدادی از مراجع عظام تقلید و علمای نجف اشرف دیدار و گفت و گو کرد. از جمله دیدارهای عمانوئیل دلی سومبا حضرت آیت الله سید علی سیستانیبوده است.

در مورد جزئیات این دیدار اخبار و اطلاعات کاملی منتشر نشده اما یکی از مسئولان دفتر حضرت آیت الله سیستانی محور گفت و گوی طرفین را وضعیت جاری در عراق اعلام کرده و گفت: حضرت آیت الله سیستانی و عمانوئیل دلی سوم بر وحدت عراقی ها و احترام متقابل احزاب و جریان های سیاسی مختلف به یکدیگر و نیز همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان و مذاهب مختلف عراقی در کنار یکدیگر، تأکید کردند. گفتنی است «عمانوئیل دلی سوم» در این سفر با مسئولان دفتر شهید صدر نیز دیدار و گفت و گو کرد. / بی باک