به گزارش فارس به نقل از روزنامه لبناني السفير، هنوز بحثها و مناقشهها برسر كيفر خواست اوليه دادگاه بين المللي رفيق حريري كه در آن چند عضو حزب الله متهم به دست داشتن در اين ترور شدهاند، به پايان نرسيده است.

انتشار این خبر موجب شد تا ارتش لبنان برای مقابله با هرگونه بحران ناشی از آن به حالت آماده باش کامل درآید و بویژه در بیروت، پایتخت لبنان در نقاط حساس و مهم مستقر شود.

در این شرایط آنچه بیش از همه توجه پاسخ سید حسن نصر الله، دبیرکل حزب الله لبنان به کیفر خواست اولیه دادگاه بین المللی که توسط " دانیل بلمار " دادستان این دادگاه صادر شده بود، همه نگاه‌ها را به خود جلب کرد، این درحالی است که این دفاع با اولین واکنش و تفسیر رژیم صهیونیستی همراه می‌شد که طی آن " ایهود باراک " وزیر جنگ رژیم صهیونیستی صدور این کیفر خواست را چون زلزله‌ای در لبنان توصیف کرده بود که بازتاب آن سوریه را نیز دربرمی‌گرفت.

در بعد سیاسی جریان ۱۴ با همان خط ‌مشی و جهت گیری‌های سابق خود تلاش کردند، از این کیفر خواست دو هدف را محقق نمایند؛ یک: هدف قرار دادن دولت میقاتی و از سوی دیگر به راه انداختن هیاهو و هرج و مرج تا دادن رای اعتماد به دولت جدید را به تعویق بیاندازند.

این درحالی است که جریان‌های سیاسی مختلف لبنان بر دوری از ایجاد هرگونه هرج و مرج و اغتشاش در کشور و حفظ وحدت ملی و ثبات و استقرار کشور تاکید کردند.

در این هیاهوی سیاسی همه نگاه‌ها به این جلب شد که سید حسن نصر الله، دبیرکل حزب الله بمناسبت روز جانباز سخنرانی خواهد کرد و بی‌شک سخنرانی وی به موضوعات روز از جمله کیفر خواست اولیه دادگاه بین المللی باردیگر خواهد پرداخت.

در این گیر و دارها بود که حزب‌الله به شک‌ و تردیدهای بوجود آمده درباره سند انتقال رایانه‌هایی که در سخنرانی شنبه گذشته سید حسن نصرالله ارائه شد، ‌ پاسخ گفت.

پاسخ حزب‌الله به این شک و تردیدها فقط یک پاسخ صرف نبود بلکه آن را به سه سند پیوست کرده بود و مربوط می‌شد به:

سند اول: سند اولی مربوط به در خواست معافیت مالیاتی غیرمستقیم است که توسط یکی از اعضای هیئت دیپلماتیک ارائه شده و توسط اداره گمرک‌ها و مالیات‌ بر ارزش افزوده رژیم صهیونیستی صادر شده بود.

این درخواست در واقع توسط " میهو هروس " یکی از مدیران در گروه نظارت بر آتش‌بس وابسته به سازمان ملل متحد در قدس اشغالی UNTSO ارائه شده و توسط مقامات مربوطه رژیم صهیونیستی مورد تایید قرار گرفته بود و در واقع مربوط می شد به کامیون شماره ۲۹۱۴۸ و تجهیزات و وسایل موجود در آن، که در درخواست لیست این تجهیزات و وسایل نیز ذکر شده بود.

سنددوم: این سند مربوط به تجهیزات و وسایل موجود در کامیون ۲۹۱۴۸ که ثابت می‌کرد، این کامیون حامل تجهیزات و وسایل کمیته بین المللی تحقیق UNIIIC است.


و سند سوم: این سند لیست وسایل و تجهیزات کامیون شماره ۳۹۱۴۸ را شامل می‌شد که ۷۷ دستگاه رایانه و ملزومات مورد نیاز آن و ۲۰ عدد laptop و ۵۷ مانیتور و ۲۵ دستگاه بی‌سیم و یک پیوست‌ها و وسایل جانبی شبکه و ۲ رایتر را دربرمی‌گرفت.


حزب الله در جوابیه خود در واقع نگاه‌ها را متوجه این عبارت مذکور در انتهای لیست دستگاه‌ها و تجهیزات می‌کند(all loaded in container number ۲۹۰۵۳۰/۶ barcode - fil ۲۹۱۴۸).. یعنی وسایل مذکور در لیست بالا در کانتینر شماره ۲۹۰۵۳۰/۶ کامیون شماره ۲۹۱۴۸ بارگذاری شد.

اما درباره موارد مرتبط به اهداف مورد نظر رژیم صهیونیستی از انتقال رایانه‌ها با توجه به نگاهی که این رژیم به این پرونده دارد و اختیارات و پوشش‌ها بین المللی و توانمندی علمی بویژه در حوزه رایانه، حزب‌الله نگاه‌ها را به موارد ذیل جلب می‌کند:

یک: از بین بردن تمام اطلاعات موجود در رایانه‌ها و در اینجا لازم به ذکر است که رایانه‌های کمیته تحقیق از قبل به برخی دستگاه‌های امنیتی و قضایی توسط برخی از دستگاه‌های دولتی لبنان و بویژه اطلاعاتی درباره جامعه لبنان مجهز و تمام اطلاعات لازم به آن افزوده شده بود که از جمله این اطلاعات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) کسانی که یا مواردی که مستقیما با پرونده در ارتباط بودند، مانند متهمان، ‌ شهادت‌ها، روند و نحوه تحقیق، نحوه فعالیت و عملکرد کمیته، فرضیه‌های مهم و اصلی و فرضیه‌های غیر مهم و فرعی، نتایج پزشکی قانونی و آزمایش‌های ژنتیکی.

ب) تمام اطلاعات مورد درخواست کمیته تحقیق در لبنان مانند تماس‌های صورت گرفته در لبنان از سال ۲۰۰۲ تا زمان مذکور، داده‌های تمام شبکه‌های ارتباطی لبنان، خودروها، برنامه‌های جمعیتی، برنامه‌های اعطای کارت‌های شناسایی، مشترکین آب و برق، آثار انگشت لبنانی‌ها، دانشجویان و اساتید و مدارس لبنان، ‌ کارمندان برخی از بخش‌ها، کل پرونده‌های امنیتی و قضایی از آرشیو دستگاه قضایی و موسسات و نهادهای فوق و اطلاعات بسیاری دیگر که ذکر آنها از حوصله این مقال خارج است.

دو: بازگرداندن اطلاعات از بین رفته.

سه: نصب برنامه‌ها یا انداختن ویروس درون دستگاه‌ها که موجب از بین رفتن تمام برنامه‌ها و اطلاعات یا قسمت‌ها و بخش‌های الکترونیکی دستگاه رایانه یا وسایل مربوطه به آن یا بخشی از شبکه یا کل شبکه و موارد مشابه آن می‌شود.

به گفته حزب الله وقوع هریک از خسارات فوق به تحقق اهداف ذیل کمک می‌کند:

۱ - استفاده مستقیم از هریک از آرشیوهای موجود برای اهداف نظامی و امنیتی مورد نظر دشمن در لبنان.
۲ - تملک و در اختیار گرفتن تمام اطلاعات بدست آمده در طول تحقیق.
۳ - همراهی با روند تحقیق.
۴ - بدست آوردن اطلاعات از بازجویان.
۵ - تحریف روند تحقیق یا تاثیر گذاری بر آن.
۶- ارائه سناريوهايي كه برخي داده تكيه ميكند و جلب توجهها به هدفي كه مورد نظر دشمن است.