واحد مرکزی خبر نوشت:
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ریاض، منابعی که در جلسات محاکمه شماری از متهمان به منفجر کردن چندین ساختمان مسکونی در ریاض در سال ۲۰۰۳ حضور یافته بودند گفتند دادستان کل عربستان در جلسه دیروز دادگاه دست داشتن خالد شیخ محمد، طراح حملات یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی و رمزی بن شیبه را در طراحی برای منفجر کردن تاسیسات نفتی آرامکو افشا کرد. شیخ محمد به یکی از متهمان سعودی طرحهایی برای این حملات داده بود.

دادستان گفت یکی از متهمان، محمد عطا شهروند مصری و از شرکت کنندگان در حملات یازده سپتامبر را به ریاض وارد کرده بود.

دهها نفر در جده و ریاض به اتهام مشارکت در حملات تروریستی به سه مجتمع مسکونی در ریاض ، تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی ، جمع آوری کمک برای تامین مالی عملیات تروریستی ، در اختیار داشتن سلاح ، پنهان کردن افراد تحت تعقیب و فراری دادن آنها محاکمه می شوند .