به گزارش روزنامه الوفد به نقل از يك ديپلمات بلندپايه، ژنرال طنطاوي رئيس شوراي عالي نظامي حاكم بر مصر با احضار نبيل العربي وزير خارجه سابق اين كشور و دبيركل كنوني اتحاديه عرب در اواخر ماه مارس گذشته وي را به خاطر اظهاراتش درباره ايران توبيخ كرده است.
طنطاوی، العربی را به دلیل گفتن اینکه ایران دشمن مصر نیست و قاهره پس از انقلاب، درنظر دارد صفحه جدیدی از روابط را با تهران باز کند، توبیخ نموده است.

این دیپلمات مصری افزود: طنطاوی با فراخواندن العربی به دفتر وزارت دفاع به وی تذکر داده است که او وزیر خارجه است و حق ندارد سیاست جدیدی را در پیش گیرد و یا قبل از کسب اجازه از نخست وزیر و یا نماینده وی برای از سرگیری روابط با کشورها اعلام موضع نماید(!)
طنطاوی افزود: این اظهارات بدون درک وضعیت خطرناک مصر ایراد شده و در جهت منافع کشور نبوده است.

بنا بر گزارش الوفد، عربستان سعودی و برخی کشورهای عرب خلیج(فارس) از مصر خواسته بودند توضیح دهد اظهارات العربی تا چه حد بیانگر سیاست مصر پس از انقلاب است.
این کشورها پرونده اعزام کارگران مصری به کشورهای خلیج فارس را منوط به موضع این کشور نسبت به ایران دانستند. برخی طرف های آمریکایی و اسرائیلی نیز با اعمال فشار بر این کشورها خواستار تشدید فشار بر مصر در این زمینه شده بودند.

خاطرنشان می شود با وجود انقلاب مردم مصر و فرار برخی سران رژیم آمریکایی حاکم، هنوز برخی ژنرال های ارتشی که به مبارک و آمریکا وابسته اند، حکومت انتقالی را مدیریت می کنند و به همین دلیل مواضع متناقضی از این دولت و حکومت منتشر می شود. برخی مواضع همسو با رژیم ساقط شده مبارک، بارها اعتراض مردم انقلابی مصر را برانگیخته است. ژنرال های یاد شده روابط پنهانی خود با آمریکا و رژیم صهیونیستی را حفظ کرده اند.
این در حالی است که مردم مصر در تظاهرات میلیونی خود، شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر می دهند و ژنرال های باقیمانده از دوران مبارک را فسیل هایی می دانند که باید از ارتش مصر پاکسازی شوند.

در همین حال عصام العریان عضو گروه رهبری جماعت اخوان المسلمین و نایب رئیس حزب تازه تاسیس آزادی و عدالت گفت: اسرائیل در آینده خیلی نزدیک به برکت انقلابهای مردمی بر ضد نظام های دیکتاتوری عرب نابود خواهد شد.
به گزارش قدسنا العريان افزود: ما در دوران نابودي اسرائيل به سر مي بريم. زيرا اين رژيم بزرگترين زيان ديده قيامهاي عربي پس از سقوط نظام هايي است كه پيرامون اسرائيل متولد شدند و بيشترين حمايت ها از اين رژيم را براي بقايش انجام دادند.