اليزابت هوردس روز چهارشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهارداشت :
" صدها سرباز نقاب دار را مشاهده کردم که چادر های صلیب سرخ را واژگون می کردند و در داخل بیمارستان متعرض تجهیزات پزشکی می شدند و از آن ها می پرسم که چه کسی دستور چنین کارهایی را به شما داده است.

وی که قبل از اخراج به صورت داوطلبانه تا اواسط مارس گذشته در بیمارستان سلمانیه فعالیت می کرد، در حاشیه همایشی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس اعیان انگلیس برگزار شد تاکید کرد: پزشکان از ملاقات و درمان مجروحان شیعه منع می شدند تا شواهد تجاوزات هولناک آن ها پنهان بماند.

اریک ایوبوری، معاون رئیس کمیته حقوق بشر مجلس اعیان انگلیس، نیز در گفت و گو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: " کل مخالفین مسالمت جوی بحرین مورد سرکوب واقع و از آزادی بیان و تجمع محروم می شوند "

ویبری فراخوان رژیم بحرین برای گفت وگو را با توجه به تداوم تظاهرات و درگیری ها و محاکمه ها، غیر قابل قبول خواند و از وزیر امور خارجه انگلیس خواست با توجه به اوضاع فعلی موضع محکمی اتخاذ کند.

شرکت کنندگان در این همایش لندن اعلام کردند که راه اندازی گفت وگو و تعیین کمیته حقیقت یاب با توجه به تداوم سرکوب ها و شکاف موجود[میان حاکمیت و مخالفین] منجر به تحول مثبتی نخواهد شد.