به گزارش مهر به نقل از مطبوعات جنوب شرق آسیا ، در پی شرکت نکردن جیانگ زمین در مراسم نودمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست چین در هفته گذشته شایعات مربوط به مرگ وی افزایش یافت و نهایتا چهارشنبه با سانسور این موضوع توسط دولت چین در فضای مجازی به اوج خود رسید.
بر اساس این گزارش جیانگ زمین ۸۴ ساله با وجود اینکه در سال های اخیر هیچگونه مقام رسمی در اختیار نداشته، اما تاثیر و نفوذ زیادی بر حزب کمونیست چین و سران آن دارد.

خبرگزاری رسمی چین امروز پنج شنبه خبر درگذشت جیانگ زمین را به نقل از یک مقام سیاسی چین بدون ذکر نام وی، شایعه ای محض خواند.

جیانگ زمین از سال ۱۹۹۳تا ۲۰۰۳ رئیس جمهوری و ریاست کمیسیون نظامی حزب کمونیست چین بود و درسال ۱۹۹۷تا سال ۲۰۰۲ دبیرکلی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بعهده وی بود که در سال ۲۰۰۲ مقام خود به عنوان دبیرکل کمیته مرکزی را به هو جین تائو رئیس جمهور فعلی چین واگذار کرد.