"جمعه قماطی" روز جمعه در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: انقلابيون در روزهاي گذشته در منطقه جبل غربي که به علت نزديک بودن به طرابلس منطقه ای راهبردی به شمار مي آيد، پيروزي هاي بزرگي را رقم زدند، و سه روز پيش بخشي از اين منطقه را آزاد کردند.

وی افزود: انقلابیون اکنون برای آزادسازی بزرگترین شهر منطقه جبل غربی یعنی شهر غریان که نزدیک ترین نقطه به طرابلس است، آماده می شوند؛ و پس از آن زمینه برای آزاد سازی طرابلس آماده می شود.