به گزارش واحد مرکزی خبر از دمشق ؛ رابرت فورد سفیر آمریکا در سوریه در اقدامی تحریک برانگیز به شهر حماه در ۲۰۰ کیلومتری شمال شهر دمشق سفر کرد.

این شهر در چهار روز گذشته نا آرامی ها و عملیات تخریبی گسترده ای را شاهد بود و زندگی مردم هم به طور کامل مختل شده است.

بر پایه بیانیه وزارت اطلاع رسانی سوریه؛ سفیر آمریکا بدون اخذ موافقت قبلی از وزارت امور خارجه سوریه به شهر حماه سفر کرده و بدین ترتیب وی توافقات و اعراف دیپلماسی را زیرپا گذاشته و اصل حاکمیت دولت در سوریه را نادیده گرفته است.

این وزارتخانه در ادامه، این سفر را دلیلی دیگری از نقش منفی آمریکا در متشنج کردن اوضاع در سوریه دانست و تلاشی برای ناکام کردن تلاش ها برای آرام شدن اوضاع در کشور تلقی کرد. در این بیانیه آمده است، این رفتار آمریکایی ها یادآور رفتار حاکمان نظامی نیروهای استعماری مستقر در کشورهای منطقه در ۵۰ سال پیش است که همیشه سیاست تفرقه برانگیزی را در میان مردم در پیش می گرفته است تا خود حکومت کنند.

وزارت اطلاع رسانی سوریه همچنین خاطرنشان کرد اینک با وجود این تحرکات مغرضانه ثابت شد عملیات تخریبی که در چند ماه اخیر در سوریه اتفاق افتاد و ناامنی و بی ثیاتی در پی داشت، ناشی از ارتباط داشتن خرابکاران به طرف های خارجی بوده است. در بیانیه این وزارتخانه همچنین آمده است در سایه تحرکات تحریک برانگیز رابرت فورد، بی اساس بودن ادعای آمریکا مبنی بر این که راه حل سیاسی و اصلاحات راه برون رفت سوریه از این بحران است بر ملا شد. وزارت اطلاع رسانی سوریه در ادامه بیانیه اش یادآورشد، در واقع این رفتار سفیر آمریکا در ادامه سلسله برنامه های از پیش طراحی شده علیه سوریه مانند نشست صهیونیستی سن ژرمن پاریس است و تلاشی برای ناکام کردن تلاش ها در آستانه برگزاری نشست مشورتی روز یکشنبه آینده گفتگوی ملی صورت می گیرد که در آن همه اقشار جامعه سوریه اعم از جریان های سیاسی و فکری شرکت خواهند کرد. این وزارتخانه همچنین تاکید کرد ناکام کردن گفتگوهای سیاسی که دستگاه حاکم سوریه آن را برای برون رفت از بحران کنونی در پیش گرفته یکی دیگر از اهداف رفتار مداخله جویانه آمریکایی ها در شهر حماه است.

وزارت اطلاع رسانی سوریه در پایان با تاکید بر این که مردم سوریه به ابعاد و اهداف سیاست خبیثانه آمریکا در منطقه پی برده اند، یادآور شد سوریه به هیج طرفی اجازه نمی دهد، با دخالت در امور داخلی و بر هم زدن امنیت و ثبات این کشور، منافع مردم را قربانی منافع استعماری خود قراردهد.