به گزارشافکارنیوز،خبرگزاری رویترز با اشاره به کاهش قیمت نفت و تاثیر آن در کسری بودجه ایران نوشت: فشار بر بودجه ایران بعید است بتواند اهداف هسته ای ایران را متوقف کند.

رویترز در این خصوص نوشت: کاهش قیمت نفت شاید بتواند موجب کاهش استانداردهای زندگی در ایران شود اما بعید است که بتواند موجب تغییر مواضع هسته ای ایران در مذاکرات هسته ای و حمایت از دولت سوریه شود زیرا اینها اولویت های مسئولان ایرانی است.

در این گزارش با اشاره به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از سال ۲۰۰۸ بی سابقه بوده است آمده است که شاید این امر برای این هم مثل دیگر کشورهای عضو اپک مشکلاتی را در تنظیم بودجه بوجود آورد و انگیزه هایی را برای دستیابی به توافق هسته ای ایجاد کند اما موجب نخواهد شد تا اهداف و استراتژی های منطقه ای ایران از جمله در دستیابی به توافق هسته ای تاثیر زیادی داشته باشد.