گروه بین الملل -

شبکه دوم تلویزیون صهیونیستی اعلام کرد که سازمان داعش اخیرا از کشور های مختلفی در جهان از جمله اسرائیل پزشکانی را برای تجارت اعضای بدن قربانی هایش استخدام کرد.

به گزارشافکارنیوز؛ شبکه طی گزارش از منابع داعش افزود که داعش توانسته است مجموعه ای از پزشکان صهیونیستی را برای در آوردن اعضای کشته شدگان مانند قلب، کلیه، کبد و غیره جذب کند تا بودجه سرمایه گزاری مورد نیاز برای قاچاق مواد مخدر و نفت را افزایش دهند.

یکی از پزشکان به این شبکه گفت که داعش اعضای بدن قربانی ها و حتی افراد خود در سوریه و عراق را به علاوه دزدیدن اعضای بدن کودکان و گروگان شدگانی را که سر می برد در می آورد. لازم به ذکر است که داعش یک بیمارستان در شهر موصل عراقی برای فروش اعضای بدن به باند های تجارت اعضای بشر در سوریه و عراق ایجاد کرده و بیشتر این اعضا به ترکیه فروخته می شود.

شبکه توضیح داد که داعش تنها سازمان تروریستی است که یکی از منابع سرمایه گذاری آن، تجارت اعضای انسان است.