به گزارشافکارنیوز،رئیس جمهور آمریکا پیروزی «باجی قائد السبسی» در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تبریک گفت.

ساعتی قبل هیئت عالی مستقل انتخابات تونس نتایج اولیه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد که براین اساس «باجی قائد السبسی» رئیس جمهور این کشور شد.

براساس اعلام هیئت عالی مستقل انتخابات منصف المرزوقی توانست ۴۴ درصد آرا بدست آورد. میزان مشارکت در انتخابات هم عددی بالغ بر ۶۰ درصد اعلام شد.