به گزارشافکارنیوز،" ابومالک الشامی " سرکرده تروریست های النصره در قلمون با انتشار بیانیه ای در شبکه اجتماعی تویتر خاطرنشان کرد که ما داعشی ها را کافر یا مرتد نمی دانیم بلکه آنها برادران دینی ما هستند و فقط از جانب برخی از آنها بر مسلمانان ظلم شده است.

وی افزود ما با به کار بردن واژه خوارج درباره عناصر داعش نیز مخالف هستیم و عقیده داریم هر کس مسلمانان را تکفیر کرده، خون آنها را مباح می داند و به مبارزه با آنها می پردازد، باید مهار و اصلاح شود.

الشامی برای اثبات ادعای خود به فتواهای گمراه کننده مبلغان وهابی استناد کرد و گفت: هیچ یک از علما نظیر شیخ ابو محمد مقدسی، ابو قتاده فلسطینی، شیخ سلمان العلوان یا ایمن الظواهری گروهک داعش را تکفیر نکرده اند و تنها ابوقتاده فلسطینی این گروهک را "خوارج" توصیف کرده است.