به گزارشافکارنیوز،سومریه نیوز اظهار کرد: " صالح مطلک " در دیدار با تیم کاری تدوین سیاست ملی اداره پرونده آوارگان عراق، بزگترین چالش پیش روی عراق را که همچنان امنیت، حقوق بشر و ساختار جامعه این کشور را تهدید می کند، مساله آوارگی عنوان کرد و گفت: تاکنون نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار عراقی مجبور به ترک خانه و کاشانه خود و رویاروی با مشکلات و خطرهای آوارگی شده اند.

وی افزود: ما برای مقابله با این مشکل به بودجه ۱۰ هزار میلیارد دیناری نیاز داریم و مقابله با این چالش باید با هماهنگی کامل نهادها و وزارتخانه صورت گیرد.

مطلک تاکید کرد که مهار این پرونده پیچیده از سوی طرف یا نهادی واحد امکان پذیر نیست حل و فصل آن، مستلزم اقدامی جمعی و هماهنگ از سوی همه نهادها و وزارتخانه هاست.

" سلامه خفاجی " عضو شورای کمیساریای عالی حقوق بشر نیز با اشاره به این که حل و فصل مشکل آوارگان عراقی از سوی یک نهاد یا وزارتخانه ممکن نیست، گفت: تیم کاری تدوین سیاست اداره پرونده آورگان از چند وزارتخانه و دستگاه ذی ربط از جمله وزارت مهاجرت، دستگاه امنیتی، وزارتخانه های دفاع، کشور، بهداشت، دفتر نخست وزیری و… تشکیل شده است.

به دنبال یورش تروریست های داعش به مناطقی از عراق و اشغال چند شهر و منطقه، بزرگ ترین موج آوارگی در تاریخ عراق به به راه افتاد و بسیاری از شهروندان عراقی مجور شدند خانه و کاشانه خود را ترک کنند و آواره شوند.