به گزارشافکارنیوز،روزنامه " ویرتشافتز ووخه " نوشت: برای خانواده های با نگرانی و مسائل مالی در آلمان در آستانه کریسمس دشوار است که شادی را به کودکان خود هدیه بدهند. صدها هزار کودک در آلمان در خانواده هایی زندگی می کنند که به کمک هزینه یا حقوق بیکاری موسوم به " هارتس ۴ "(Hartz IV) وابسته و نیازمند هستند.

هر شش کودک در آلمان در خانواده هایی زندگی می کنند که وابسته به کمک هزینه یا حقوق بیکاری موسوم به هارتس ۴ هستند.

" سابین سیمرمن " کارشناس بازار کار فراکسیون چپ پارلمان آلمان با استناد به یک آمار رسمی آژانس کار فدرال در برلین اظهار داشت که بخصوص در آستانه کریسمس بسیاری از کودکان احساس می کنند که در مناسبات فقیرانه ای باید بزرگ شوند. برای خانواده های وابسته به هارتس ۴ بسیار دشوار تر است که یک جشن کریسمس زیبا را برای کودکان خود برگزار کنند.

بر اساس آمارهای رسمی اخیر در ماه جولای بیش از۱.۶۴ میلیون کودک زیر پانزده سال به هارتس ۴ وابسته بوده و یا در یک مجموعه نیازمند به این کمک ها زندگی می کردند که تعداد آن ها برابر با حدود ۱۵.۵ درصد است. در عرض یک سال شمار این کودکان حدود ۷ هزار نفر بیشتر شد. تا سال ۲۰۱۲ شمار افراد زیر پانزده سال وابسته به کمک های هارتس ۴ تا حدود ۱.۶۲ میلیون نفر بالا رفته و از آن زمان نیز یک افزایش کمی برای این گروه وجود داشته است. در برلین اخیرا از هر سه کودک یک نفر چنین شرایطی داشته و در بایرن این تعداد حدود ۷.۲ درصد بود، در شرق آلمان تعداد این افراد با ۲۳.۵ درصد بسیار بیشتر از ساکنان غرب آلمان با ۱۳.۷ درصد از این گروه است.

زیمرمن خواستار ارائه خدمات اجتماعی برای جلوگیری از فقر و امکان پذیر کردن مشارکت اجتماعی برای قشر فقیر شد و گفت: مقررات مربوطه برای حمایت از کودکان باید افزایش یابد.