به گزارشافکارنیوز،این آماده باش پس از افزایش درگیری ارتش لیبی با نیروهای حفتر در غرب لیبی و مناطق نزدیک مرز تونس و اقدام طرفین در گلوله باران مواضع یکدیگر اعلام شد.

همچنین صدای انفجار های قوی در شهر بنقرادان تونس شنیده شد و گذرگاه های راس جدیر، ذهبیه و ازن همچنان بسته است.

در همین حال یک مسئول نظامی از فرار شمار زیادی از خانواده های لیبیایی به سوی تونس از طریق صحرا و عبور غیر قانونی از مرز خبر داد.

یک منبع امنیتی الجزایری نیز از استقرار چهار هزار نظامی در مرز این کشور با لیبی پس از نفوذ تروریست های مسلح به کشور از منطقه مشترک مرزی الجزایر، لیبی و نیجر سخن گفت.