به گزارشافکارنیوز،«باجی قائد السبسی» در اولین اظهارات خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد که «قول می‌دهم رئیس‌جمهور همه تونسی‌ها باشم».

السبسی در جمع هوادارانش گفت: «به دکتر المرزوقی درود می فرستم و به او می گویم صرفنظر از هر اتفاقی که در زمان مبارزات انتخاباتی افتاده است، مهم این است که اکنون و در آینده برای تونس همکاری کنیم».

به گزارش شبکه الجزیره، وی از منصف المرزوقی رئیس جمهور تونس و رقیب سرسخت انتخاباتی خود دعوت کرد که با او برای ساختن آینده تونس همکاری کند.