به گزارش افکارنیوز، تلویزیونی عربستان سعودی از پخش تصویری از عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان که در بیمارستان بستری است، خودداری کرد.

شبکه الاخباریه سعودی خبرهای متعددی را از عیادت مقامات مختلف عربستان با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سعودی در بیمارستان پخش کرد، اما هیچ تصویری از خود او پخش نکرد.

تلویزیون سعودی به پخش تصاویری از حاضر شدن سلمان و مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد و جانشین ولیعهد و نیز متعب بن عیدالله فرزند پادشاه عربستان در بیمارستان اکتفا کرد.

تصاویری را که تلویزیون عربستان پخش کرد شامل صف کشیدن شاهزادگان سعودی برای دیدار و بوسیدن دست سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد سعودی بود.