به گزارشافکارنیوز،یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین تأکید کرد که این جوانان از افراد قبیله " العبید " هستند.

این منبع روز یکشنبه به شبکه عراقی سومریه نیوز گفت، عناصر داعش پس از حمله به روستای " اربیضه "(۱۳ کیلومتری شرق تکریت) به منازل روستائیان حمله کرده و بیش از ۸۰ تن از جوانان را ربودند.

بر اساس این گزارش، عناصر داعش این جوانان را به محل نامعلومی منتقل کردند.
افراد قبیله "العبید" حدود ۳ ماه قبل عناصر داعش را از این روستا بیرون رانده بودند.